زمانی برای بودن

بال­های من…. امروز باید برای پرواز به من کمک کنید. وقت پرواز شده و من باید پرواز کنم. میخوام این آسمون آبی رو کشف کنم. روزهای زیادی حسرت پرواز داشتم. دلم می‌خواست پرواز کنم. حالا باید پرواز کنم. بال­های من، کمک کنید تا پرواز کنم. چقدر این آسمون و دریا زیباس!…. خورشید اون بالا می‌درخشه!…. آهای، سلام خورشید مهربان. من میخوام تا بالای آسمون پرواز کنم. تا نزدیک خانه خورشید. آهای خورشید درخشان. آهای ستاره های آسمون. آهای مرغ‌های دریایی. سلام…. من به سمت شما پرواز می‌کنم. همه ما امروز مهمان آسمون آبی و خانه خورشید خواهیم بود. آهای، خدای مهربان. به من کمک کن. من حالا یه مرغ دریایی هستم که میخوام آسمون آبی رو داشته باشم. میخوام خورشید رو داشته باشم. آهای پرنده‌های آسمون من به سمت شما پرواز می‌کنم.

(بخشی از نمایشنامه خورشید کجاست؟ انتشارات نمایش ۱۳۹۵ )