فهرست آثار

آثار چاپ شده:

نمایشنامه «شب تار کاهگل نشینان» انتشارات نیستان  ۱۳۸۰

شب تارکاهگل نشینان شهرام کرمی

 

 

 

 

 

 

نمایشنامه «روزگار طولانی تنهایی» انتشارات نیستان ۱۳۸۰

روزگار طولانی تنهایی

نمایشنامه «دیوار» انتشارات افکار ۱۳۸۴

دیوار

نمایشنامه «دربیداری» انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۵

در بیداری

نمایشنامه «لطفا با مرگ من موافقت کنید» انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۶
نمایشنامه «خانه خورشید» انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۷
مجموعه داستان «صبح به خیر آقاجان» انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۸
نمایشنامه «بلوط های تلخ» انتشارات نیمه روشن و بنیاد نشر دفاع مقدس ۱۳۸۸
نمایشنامه «اتوبان سکوت» انتشارات نمایش ۱۳۸۸
نمایشنامه «کفتران کوچه کاج» انتشارات نمایش ۱۳۸۸
نمایشنامه «غریبه های همیشگی» انتشارات نیستان ۱۳۸۹
نمایشنامه «یاداشت های روزانه» فصلنامه نمایش نامه خانه تئاتر – شماره یک  ۱۳۹۰
نمایشنامه «شوراب و هشو» انتشارات سوره مهر حوزه هنری ۱۳۹۱
مقاله تئاتر دینی درکتاب «راز دین رمز نمایش» انتشارات حوا ۱۳۸۵
مقاله «تئاتر مقاومت» انتشارات بنیاد تئاتر مقاومت ۱۳۸۸ 
نمایشنامه «پوتین های عموبابا» – انتشارات افراز ۱۳۹۲ (برنده جایزه کتاب فصل)
رمان «تخت و مورچه» – انتشارات سروش ۱۳۹۳ (کاندید کتاب سال)
نمایشنامه «شوراب و هشو»  انتشارات سوره مهر ۱۳۹۴
نمایشنامه «گل‌های پرچمی»  انتشارات هزاره ققنوس ۱۳۹۵
نمایشنامه «مدریک»  انتشارات آواژ
نمایشنامه «لطفا با مرگ من موافقت کنید» و «پوکه‌های برنجی»  انتشارات افراز ۱۳۹۶
نمایشنامه «چه کسی سهراب را کشت؟»  انتشارات آواژ ۱۳۹۶
نمایشنامه «خورشید کجاست؟»  انتشارات نمایش ۱۳۹۶
نمایشنامه «نامه‌های شرجی» انتشارات دفاع هنر ۱۳۹۶
نمایشنامه «مردی برای همیشه» انتشارات سوره مهر ۱۳۹۷
نمایشنامه «دیوار» (به زبان ارمنی) انتشارات کانون نمایشنامه نویسان ارمنستان سال ۱۳۹۸