سایت جدید شهرام کرمی

سایت جدید من به این آدرس راه‌اندازی شد. به زودی مطالب این سایت بروزرسانی خواهد شد. سایت قبلی با آدرس www.shshramkarcmi. com متاسفانه از دسترس خارج شده و با عرض پوزش مطالب و نوشته دیگران در این سایت فعال خواهد شد.